<div align="center"> <h1>Zespół szkół Mechanicznych w Gdyni</h1> <h3>Strona informacyjna Zespołu szkół Mechanicznych w Gdyni</h3> <p>szkoła, szkola, XII LO, liceum, technikum, mechaniczne, zawodowe, 12, ogolnoksztalcace, wenda, tadeusz, ogólniak. mechaniczna, zasadnicza szkoła</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zsmgdynia.republika.pl" rel="nofollow">www.zsmgdynia.republika.pl</a></p> </div>